ZARZĄD

Małgorzata Gawior

Prezes

Barbara Kędzior

Wiceprezes d/s gospodarczych

 

Małgorzata Bogacz

Wiceprezes d/s administracyjnych

 

Agnieszka Blacha

Wiceprezes d/s imprezowych

 

Ewa Przewrocki

Sekretarz protokołowy

Ewa Alpagut

Sekretarz krespondencyjny

 

KOMÓRKA ADMINISTRACYJNA

Robert Świder

Członek zarzadu

KOMÓRKA GOSPODARCZA

Katarzyna Przystupa

Członek zarządu

Anna Świder

Członek zarządu

KOMÓRKA IMPREZOWA

Anna Maleszewski

Członek zarządu

 

Justyna Sykala-Zieba

Członek zarządu

DYŻURY

Danuta Wójtowicz

Członek zarządu

Wioletta Hypta

Członek zarządu

KSIĘGOWA

Irena Solis

Księgowa

 

KOMISJA REWIZYJNA

Bożena Suwary

Przewodniczący

Małgorzata Wróbel

Członek

Edyta Róg

Członek

Aneta Łysek

Członek

Edyta Jarmułkowicz

Członek

KOMISJA STATUTOWA

Małgorzata Gawior

Dorota Waszkiewicz

Bożena Suwary

Tomasz Stranz

Wiesława Stefanek