When:
November 11, 2017 @ 1:15 pm – 3:00 pm
2017-11-11T13:15:00-06:00
2017-11-11T15:00:00-06:00

WALNE ZEBRANIE  jest najważniejszą władzą Szkoły. Decyduje o jej dalszym kierunku i rozwoju.

W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie szkoły: rodzice, pełnoletni uczniowie, nauczyciele oraz członkowie honorowi zaakceptowani przez Walne Zebranie.

Zasady działania Szkoły oparte są na podstawie „STATUTU SZKOŁY”.
Walne Zebranie wybiera spośród obecnych członków skład Zarządu Szkoły, który w trakcie trwania swojej kadencji zarządza Szkołą. Decyzje podejmowane na zebraniach zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie zarządu pracują społecznie poświęcając swój czas prywatny nie tylko w soboty w szkole, ale także w razie potrzeby w tygodniu i w wakacje, aby nasza Szkoła funkcjonowała sprawnie. Wszystko to jest możliwe dzięki pełnej współpracy wszystkich członków Zarządu i Kierownictwa Szkoły.

Walne Zebranie jest doskonałą okazją do spotkania się wszystkich rodziców i zapoznania się ze sposobem, w jaki prowadzona jest Szkoła, jej finansami, kwestiami organizacyjnymi i dydaktycznymi. Dnia 21 listopada zostanie podsumowana działalność Szkoły i jej obecnego Zarządu, a następnie zostanie wybrany nowy Zarząd   i członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zapraszamy Państwa do włączenia się do pracy na rzecz Szkoły, aby zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki do kontynuowania nauki języka polskiego, geografii, historii naszego kraju oraz jego tradycji.