Regulamin

Dyżurny zgłasza się na dyżur o godzinie:

 • 8:20 rano jesli dziecko uczęszcza na religię
 • 9:20 rano jeśli dziecko uczęszcza tylko na zajęcia szkolne (bez religii)

Dyżur kończy się o 1:00 po południu.


 

Do obowiązków dyżurnego należy:

 1. Kontrolowanie terenu szkoły w czasie lekcji.
 2. Pomoc nauczycielom w kwestiach, z jakimi się do nich zwraca.
 3. Nadzór dzieci przebywających na korytarzu podczas trwania przerwy.
 4. Sprawdzanie uczniów przebywających na korytarzu podczas lekcji.
 •  Dzieciom pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać budynku szkolnego nawet w czasie przerwy.
 1. Zgłaszanie natychmiast wyrządzonych szkód na terenie szkoły do zarządu lub kierownika.
 2. Pilnowanie drzwi wejściowych do szkoły: dostep do budynku mają tylko osoby związane ze szkołą.
 • Osoby niepowołane nie powinny przebywać na terenie szkoły podczas polskich zajęć
 • Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać drzwi’ które nie sa używane.
 1. Sprawdzanie każdej osoby wchodzącej na teren szkoły: wpisanie jej na listę odwiedzjących i wręczenie identyfikatora.
 2. Pilnowanie, aby żaden z uczniów nie przebywał w sali lekcyjnej jak nie ma w niej nauczyciela.
 3. Sprawdzenie toalet czy nie zostały zaśmiecone lub zalane.
WARTO PAMIĘTAĆ!!!

Przypominamy o surowym zakazie palenia tytoniu na terenie szkoły.

Osoby przychodzące z małymi dziećmi nie moga odbywać dyżuru.

Jak w ostatnich latach pobierana jest opłata za dyżur przy zapisach w formie $40.00 depozytu.

Pieniądze będą wypłacone w dniu pełnienia dyżuru w formie czeku.

Prosimy rodziców, którzy jeszcze nie zapisali się na dyżur o szybki kontakt celem ustalenia daty.

Prosimy o przestrzeganie daty jakie państwo wybiorą ponieważ w ciągu całego roku można tylko raz przełożyć termin dyżuru.

Nie pojawienie się na dyżurze bez uprzedniego poinformowania jest jednoznaczne ze strata depozytu.

 

Liczymy na miłą i sprawną współprace.