Zebrania

Zebrania Zarządu Szkoły:

  • 8 grudnia 2016r. godz. 7.30pm w Hanover Park Branch Library, Hanover Park
  • 11 lutego 2017r. godz. 1.30pm w budynku szkoły.
  • 9 marca 2017r. godz. 7.30pm Community Room Hanover Park Police Department
  • 4 maja 2017r. godz 7.30pm Community Room Hanover Park Police Department