Jakie są obowiązki dyżurnego?

Główne obowiązki dyżurnego są następujące:

– obserwować wszelkie zachowania dzieci i rodziców

Jak dowiedzieć się o dacie mojego dyżuru

Prosimy o telefon z Danusia pod telefonem: 630-709-4622